Description

Promotietrajecten:
1. Ongelijke burgers. Burgerschap voor mensen met ernstige psychiatrische beperkingen. Onderzoeker: Drs ST Ootes. Onderzoek naar de vraag in hoeverre mensen met ernstige psychische stoornissen die in de gemeenschap verblijven, kunnen worden aangesproken als burgers.
2. Gift of bijdrage? Vragen rond de ethische toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeker: Drs J-P de Jong. Onderzoek naar de manier waarop ethische oordelen over onderzoek tot stand komen en worden gerechtvaardigd.
3. De dynamiek van hoop in de palliatieve fase. Onderzoeker: Drs E. Olsman. Onderzoek naar de vraag hoe in de palliatieve wordt omgegaan met soms irreële hoop van patiënten en familie.
4. Het palliatieve-zorgmodel in de neurologie. Onderzoeker: Drs A. Seeber. Onderzoek naar levenseindebeslissingen en palliatieve zorg bij ernstige neurologische ziektebeelden.
5. Ethische aspecten van klinische zorg. Een kwalitatief onderzoek naar idealen van zorg en hun samenhang. Onderzoeker: Drs B. de Bock. Onderzoek naar de idealen van hulpverleners in het ziekenhuis en de manier waarop zij hun verantwoordelijkheid gestalte geven.
6. Besluitvorming op maat? De betrokkenheid van ouders bij beslissingen rond het levenseinde binnen de kindergeneeskunde. Onderzoeker: Drs M. de Vos-Broerse. Onderzoekt de vraag hoe en in hoeverre ouders een stem krijgen bij het staken of niet-instellen van behandelingen in de kindergeneeskunde
7. Ethical issues in the Indonesian Health Care System. Onderzoeker: N. Mahardinata. Welke ethische vragen doen zich voor in de zorg in opkomende economische macht als Indonesië?
8. Ethische vragen rond telezorg thuis. Onderzoeker: Drs Annemarie van Hout. Over (de wenselijkheid van) veranderingen in de zorg en zorgrelaties bij een toename van zorg op afstand.

Postdoc project: EFORT: Ethical Frameworks for Telecare Technologies for Older People at Home. Onderzoeker: Dr AJ Pols. Europees samenwerkingsproject rond ethische vragen en beleidsvorming met betrekking tot telezorg voor ouderen.

Theme: Public Health
StatusActive
Effective start/end date01/01/2006 → …

ID: 171029