Description

ZonMw Eindverslag - resultaten

De PanAM Studie toont aan dat bij volwassen patienten met klein musculoskeletaal letsel paracetamol net zo goed werkt als diclofenac of paracetamol + diclofenac. In afname van pijnscores in de acute fase (bij de huisarts of op de afdeling Spoedeisende Hulp) is er geen verschil tussen de drie pijnbehandelingsmethoden in rust of bij beweging van de aangedane arm of been.
Ook gedurende drie dagen na het oplopen van het letsel is er geen verschil tussen paracetamol of diclofenac of paracetamol + diclofenac ten aanzien van afname van pijn, zowel in rust als bij beweging.

In deze studie vonden wij geen wezenlijk verschil in het optreden van bijwerkingen, echter kregen alle patienten een maagbeschermer naast de studiemedicatie. Dit is daarom geen goede afspiegeling van de dagelijkse praktijk, maar dit was niet het primaire doel van deze studie.

Er was geen verschil in tevredenheid over de mate van pijnbestrijding tussen de drie verschillende medicamenteuze pijnbehandelingsmethoden.

Dezelfde resultaten werden gevonden in een nadere analyse van de patienten die 60 jaar en ouder waren op het moment van inclusie in de studie.

Naast dat er geen verschil was in werkzaamheid waren er ook geen verschillen in kosten tussen pijnbehandeling met paracetamol, diclofenac en de combinatie van beide middelen, waarbij ook zaken als (herhaaldelijk) artsenbezoek, ziekteverzuim en noodzakelijke extra pijnstillers werden meegerekend.
AcronymPanAm Study
StatusFinished
Effective start/end date13/07/201306/06/2016

ID: 23924542