Research interests

Momenteel zijn er in Nederland acht universitaire medische centra. Deze UMC’s leveren naast reguliere zorg ook topreferente zorg. Deze topreferente zorg kan gezien worden als complexe zorg. In de toekomst is de verwachting dat de complexiteit van zorg zal toenemen. Dit komt doordat patiënten ouder worden, maar ook omdat er steeds meer (nieuwe) behandelingen zijn, waardoor veel ziektes te genezen zijn, of chronisch worden. 

Samen met de toename van de complexiteit van zorg, moet er nagedacht worden hoe deze zorg het beste gecoördineerd kan worden. Casemanagement is een veelgebruikte manier van coördinatie in de psychiatrie en thuiszorg. In het ziekenhuis word hier nog weinig mee gewerkt en er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan in de Nederlandse setting. Maar ook is het belangrijk om te weten hoe vaak complexiteit voor komt en hoe meet je nou op een betrouwbare manier of een patiënt complex is. Vraagstukken die beantwoordt zullen worden in dit promotieonderzoek.

specialisation

Recognizing and coordination of complex care in an Academic Medical Hospital

ID: 4395606